Pogoji in določila spletnega mesta

Pomembno

Zahvaljujemo se vam za obisk našega spletnega mesta (v nadaljevanju: »spletno mesto«). Pred uporabo spletnega mesta preberite te pogoje in določila (v nadaljevanju: »določila«). Spletno mesto upravlja družba L´Oreal Slovenija d.o.o., Stoženska 2,1000 Ljubljana ali njene podružnice (v nadaljevanju: »L’Oreal«). Z uporabo spletnega mesta potrdite, da se strinjate z določili, v skladu s katerimi vam L’Oreal omogoči dostop. L’Oreal lahko določila občasno spremeni, zato jih preberite vsakič, ko dostopate do spletnega mesta ali ga uporabljate. Če določil ne sprejmete, ne boste mogli uporabljati spletnega mesta. L’Oreal bo prek spletnega mesta občasno vodil nagradne igre in promocije. Kjer bo primerno, bodo objavljena ločena določila in pogoji za te nagradne igre in promocije.

Zavrnitev jamstva

Čeprav si družba L’Oreal prizadeva zagotoviti natančnost informacij na spletnem mestu, ne jamči za natančnost, pravočasnost ali popolnost informacij ali gradiva na spletnem mestu.

Povezave do spletnega mesta

Spletna mesta ali spletne strani, s katerimi je spletno mesto povezano, so izključno informativne narave in jih L’Oreal ne preverja. L’Oreal ni odgovoren za vsebino spletnih mest ali strani, ki so povezane s spletnim mestom ali vsebujejo povezave do spletnega mesta, in zavrača vsakršno odgovornost za kakršno koli izgubo ali kazen, ki je lahko posledica povezovanja s katero koli lokacijo katerega koli povezanega spletnega mesta.

Intelektualna lastnina

Spletno mesto, vključno z (vendar ne omejeno na) besedilom, vsebino, programsko opremo, video posnetki, glasbo, zvokom, grafiko, fotografijami, ilustracijami, umetniškimi deli, imeni, logotipi, blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami in drugim gradivom (v nadaljevanju: »vsebina«), je zaščiteno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi pravicami intelektualne lastnine. Vsebina vključuje tako vsebino, ki je last družbe L’Oreal ali jo družba L’Oreal upravlja, kot tudi vsebino, ki je last tretjih oseb ali jo tretje osebe upravljajo, družba L’Oreal pa ima licenco. Vsi posamezni članki, poročila in drugi elementi na spletnem mestu so lahko avtorsko zaščiteni. Strinjate se, da boste upoštevali vse zakone o avtorskih pravicah ter vsa dodatna obvestila in omejitve na spletnem mestu.

Če želite uporabljati L’Orealove blagovne znamke ali trgovska imena, morate od L'Oreala pridobiti predhodno pisno soglasje in morate navesti, da za ta imena in znamke nimate lastninskih pravic.

Strinjate se, da boste družbo L’Oreal pisno obvestili takoj, ko boste ugotovili, da nekdo nepooblaščeno dostopa do spletnega mesta ali ga uporablja ali trdi, da spletno mesto ali vsebina spletnega mesta krši avtorske pravice, pravice blagovnih znamk, pogodbene pravice, zakonsko določene pravice ali pravice na podlagi običajnega prava.

Licenca in pravice do prenosa

Nimate pravic ali licenc za spletno mesto in/ali vsebino, razen omejene pravice do uporabe spletnega mesta v skladu s temi določili in prenosa v skladu z določili, ki so navedeni v tem razdelku. Razen v skladu z določili v tem razdelku ne smete nobenega dela spletnega mesta kopirati, razmnoževati, ponovno prevesti, obratno prevesti, razstaviti, spremeniti s postopkom obratnega inženirstva, distribuirati, objavljati, prikazovati, izvršiti, spremeniti, naložiti z namenom ustvarjanja izpeljanih del, prenesti ali kakor koli drugače uporabiti.

L’Oreal prenašanje dovoljuje samo, če:

 • prenesen element največ enkrat natisnete, natisnjenega izvoda pa ne kopirate;
 • prenesen element in/ali njegov natisnjen izvod uporabljate samo v zasebne, nekomercialne namene;
 • v prenesenem elementu in/ali na njegovem natisnjenem izvodu ohranite vse opombe, ki se nanašajo na avtorske pravice, ter jih upoštevate.

Poleg tega vsebine ali njenih posameznih delov ne smete prodajati, prodati ali distribuirati prek drugih medijev (vključno z distribucijo prek brezžične televizije, radia ali računalniškega omrežja). Nobenega dela spletnega mesta ne smete v obliki hiperpovezave v internetu ali kakor koli drugače vključiti v vsebino drugega spletnega mesta. Spletnega mesta in informacij na spletnem mestu ne smete uporabiti pri ustvarjanju kakršnih koli baz podatkov, spletnega mesta (v celoti ali njegovega posameznega dela) ne smete shranjevati v baze podatkov, do katerih lahko dostopate vi ali tretje osebe, prav tako ne smete distribuirati spletnih mest z bazami podatkov, ki vsebujejo celotno spletno mesto ali njene posamezne dele.

Dovoljenja

Če želite več informacij o tem, kako lahko pridobite L’Orealovo dovoljenje za uporabo vsebine, ali če želite svoje spletno mesto povezati s spletnim mestom L'Oreal, nam pišite na e-poštni naslov: info@mixa.si.

Brez jamstev

Spletno mesto in vsebina sta objavljena »takšna, kot sta«, brez kakršnih koli izrecnih ali posrednih jamstev, do največje možne mere, kot jo dopušča veljavno pravo, vključno z, vendar ne omejeno na izključitev jamstva za pravne naslove, prodajo, zadostno kakovost, primernost za določen namen in nekršitev pravic intelektualne lastnine ali pravic tretjih oseb. Poleg tega L’Oreal ne sprejema nobene odgovornosti za funkcije na spletnem mestu ter ne jamči, da bo spletno mesto delovalo brez motenj in napak ali da bodo pomanjkljivosti odpravljene. Upoštevajte, da določene zakonodaje ne dovoljujejo izključitve posrednih jamstev, zato nekatere od zgoraj navedenih izključitev za vas morda ne veljajo.

L’Oreal ne jamči, da je spletno mesto združljivo z opremo vašega računalnika ali da na spletnem mestu ali v strežniku ni napak, virusov, črvov ali »trojanskih konjev«. L’Oreal tudi ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki vam jo lahko ti destruktivni elementi povzročijo.

L’Oreal ni odgovoren za vsebino, ki jo objavijo tretje osebe. L’Oreal tudi ni odgovoren za zanesljivost in neprekinjeno razpoložljivost telefonskih linij ter opreme za dostop do interneta.

Ta določila ne vplivajo na vaše ustavne ali zakonsko določene pravice, ki jih imate kot potrošnik.

Omejitev odgovornosti

Potrjujete, da ste seznanjeni z dejstvom, da spletno mesto,vključno z vsebino, uporabljate na lastno odgovornost. Če s spletnim mestom, določili ali vsebino niste zadovoljni, vam svetujemo, da prenehate uporabljati spletno mesto.

Razen v primeru goljufije in osebnih poškodb ali smrti, ki je posledica L'Orealove malomarnosti in do največje možne mere, ki jo dopušča veljavno pravo, L'Oreal vam ali tretjim osebam ni odgovoren za nobeno neposredno, posebno, posredno, posledično ali naključno škodo, eksemplarično škodo, izgubljen dobiček ali kakršno koli drugo škodo na podlagi jamstva, pogodbe, odškodninske odgovornosti (vključno z malomarnostjo) ali česa drugega, čeprav je bil L’Oreal opozorjen na to možnost. Veljavna zakonodaja morda ne dovoljuje omejitve ali izključitve odgovornosti za posledično ali naključno škodo, zato ta omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

Nacionalni zakoni in predpisi

Spletno mesto ni namenjeno osebam v državah, v katerih je iz katerega koli razloga objava spletnega mesta ali dostop do njega prepovedan. Osebe, za katere veljajo takšne prepovedi, ne smejo dostopati do spletnega mesta.

L’Oreal ne navaja, da sta spletno mesto in vsebina v vseh državah primerna za uporabo ali dovoljena v skladu z nacionalno zakonodajo. Osebe, ki dostopajo do spletnega mesta, to storijo na lastno pobudo in so odgovorne za upoštevanje nacionalnih zakonov in predpisov. Če ste v dvomih, poiščite pravni nasvet.

Odškodnina

Strinjate se, da boste odškodovali, branili in zavarovali družbo L’Oreal, njene zaposlene, predstavnike in zastopnike pred kakršnimi koli zahtevki, tožbami ali drugimi postopki tretjih oseb zoper družbo L’Oreal, njene zaposlene, predstavnike ali zastopnike, če bodo takšni zahtevki, tožbe ali drug postopek izhajali iz:

 • vaše uporabe spletnega mesta;
 • kakršne koli kršitve določil z vaše strani;
 • trditve, da kakršna koli uporaba spletnega mesta z vaše strani:
  - (aa) krši kakršne koli pravice intelektualne lastnine ali osebnostne pravice oziroma pravice javnosti;
  - (bb) vključuje obrekovanja ali kakor koli drugače škodi tretji osebi;
 • kakršnih koli izbrisanih, dodanih, vstavljenih ali spremenjenih delov ali nepooblaščene uporabe spletnega mesta;
 • kakršne koli napačne predstavitve ali kršitve predstavitve ali garancije, ki je tukaj navedena.

Šteje se, da pravila, ki se v tem razdelku določil nanašajo na vašo uporabo spletnega mesta, vključujejo tudi kakršno koli uporabo s strani tretjih oseb, ki do spletnega mesta dostopajo prek vašega računalnika.

Strinjate se, da boste družbi L’Oreal, njenim zaposlenim, predstavnikom in zastopnikom povrnili vse stroške (vključno s sodnimi pristojbinami) ter poravnali škodo, ki jim je bila povzročena ali je nastala zaradi odškodninskega zahtevka ali tožbe tretje osebe ali postopka na podlagi takšne tožbe tretje osebe.

Prenehanje veljavnosti

Od teh določil lahko z razlogom ali brez njega kadar koli odstopite vi ali družba L'Oreal. Če od njih odstopi L’Oreal, vam bo na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, poslal sporočilo. Štelo se bo, da ste sporočilo prejeli v eni uri od trenutka, ko je bilo poslano. Takrat bodo določila prenehala veljati. Če ste spremenili naslov, nas morate o tem obvestiti. Če želite odstopiti od določil, pošljite e-poštno sporočilo na naslov info@mixa.si. Z odstopom bo izbrisana celotna vsebina in kopije, ki ste jih prenesli s spletnega mesta.

Spremembe spletnega mesta

Strinjate se, da ima L’Oreal po svoji presoji pravico spremeniti vsebino ali tehnične specifikacije katerega koli vidika spletnega mesta. Prav tako se strinjate, da zaradi takih sprememb morda ne boste mogli dostopiti do spletnega mesta.

Odpoved pravicam

Nobena L'Orealova odpoved pravicam v primeru kakršne koli kršitve katere koli obveznosti, ki izhaja iz teh določil, se ne obravnava kot odpoved pravicam v primeru katerih koli drugih kršitev in nobeno neuveljavljanje ali delno neuveljavljanje katerega koli pravnega sredstva se ne obravnava kot odpoved pravici do poznejšega uveljavljanja tega ali katerega koli drugega pravnega sredstva.

Veljavna zakonodaja in sodna pristojnost

Določila ureja zakonodaja Slovenije pogodbene stranke pa so pod izključno pristojnostjo slovenskih sodišč.